Khoa

Migliore Khoa 2022

In questa pagina troverai i migliori prodotti (la nostra opinione) di Consumo dalla categoria Khoa – presentati in un confronto dettagliato. I risultati del test si non basano su di complete prove sul campo dei prodotti in condizioni di laboratorio. A meno che l’organizzazione dei consumatori non abbia condotto un test su Khoa, abbiamo ottenuto informazioni da fonti comparabili attendibili, come le associazioni dei consumatori.

Prodotti trovati
37
Ore investite
75
Redattori coinvolti
5
Recensioni trovati
748

Oltre alla classifica, in questa pagina troverai anche una piccola guida all’acquisto e un video interessante su Khoa. Inoltre, abbiamo recensioni (di Consumo o associazioni dei consumatori) e link con offerte a basso costo per te.

#1
#3
ProduttoreMichael JosephPolyband-GerCông ty Cổ phần BLUESOFTS
La principessa delle nuvole. Ediz. italiana e ingleseXẩm Bách KhoaRachel Khoo's Kitchen NotebookRachel Khoo-Europa In Mei [Edizione: Germania] [Edizione: Germania]Phần mềm quản lý kho BS SILVERDISSIDENT
ProdottoLa principessa delle nuvole. Ediz. italiana e inglese*Xẩm Bách Khoa*Rachel Khoo's Kitchen Notebook*Rachel Khoo-Europa In Mei [Edizione: Germania] [Edizione: Germania]*Phần mềm quản lý kho BS SILVER*DISSIDENT*
Voto finale
1° posto10Ottimo
2° posto9,5Distinto
3° posto9,1Distinto
4° posto8,7Buono
5° posto8,5Buono
6° posto8,2Buono
Informazioni
 • Quản lý hàng hóa, vật tư theo nhóm, vị trí trong kho.
 • Quản lý hàng hóa theo nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận, nhân viên, vụ việc.
 • Kiểm soát người dùng chặt chẽ nhờ phân quyền chi tiết theo từng chức năng.
 • Thực hiện tính giá xuất kho theo chuẩn của hệ thống kế toán: FIFO, LIFO, AVG - Bình quân liên hoàn, Thực tế đích danh.
 • Hạch toán với nhiều loại tiền tệ.
 • Các thiết lập về định dạng số, tiền tệ, ngày tháng độc lập với hệ điều hành.
 • Cho phép ghi sổ các loại nghiệp vụ liên quan đến kho như:
 • - Nhập kho - Mua
 • - Nhập kho nội bộ
 • - Xuất kho - Trả lại hàng mua
 • - Xuất kho - Bán.
 • - Xuất kho nội bộ
 • - Nhập - Hàng xuất bị trả lại
 • - Điều chuyển kho
 • Quản lý hàng hóa vật tư theo lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng theo đa đơn vị tính (nhập, xuất với các đơn vị đo khác nhau), cho phép quy đổi về đơn vị bất kỳ theo nhiều cấp. Ví dụ: tấn->tạ->yến->kg->g
 • Tích hợp với máy kiểm kê giúp cho việc kiểm kho cuối kỳ nhanh gọn và chính xác.
 • Các phiếu nhập, xuất, bán hàng tích hợp máy quét mã vạch giúp việc gọi hàng hoá vật tư nhanh và chính xác.
 • Tự động cảnh báo khi hàng tồn trong kho hết hoặc số lượng tồn dưới mức tối thiểu.
 • Hỗ trợ công cụ tìm kiếm trong các màn hình danh mục, chứng từ.
 • Phần mềm cho phép quản lý hàng hóa cho nhiều công ty trên cùng một máy tính.
 • Cho phép sao lưu và khôi phục CSDL.
 • Cho phép nhập tự động danh mục hàng hóa, số dư đầu kỳ từ tệp Excel.
 • Quản lý hàng hóa theo mã vạch
 • Hàng quản lý theo vị trí
 • Cho phép xuất dữ liệu ra tệp với nhiều định dạng: Excel, PDF, Word, HTML, XML,...
 • Cung cấp các báo cáo chi tiết theo từng mã hàng (thẻ kho), vụ việc, từng bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp theo dạng bảng và biểu đồ.
 • Cung cấp các báo cáo tổng hợp xuất- nhập - tồn theo kho, theo khách hàng.
 • Hệ thống báo cáo được lọc theo ngày, tháng, quý, năm và lọc theo các đối tượng khác nhau như: mã hàng, kho, vụ việc, bộ phận, khách hàng.
 • Phần mềm làm việc với nhiều cửa sổ, các cửa sổ được xếp theo dạng tab giống như các trình duyệt Web Firefox, Internet Explorer.
Prezzo*Vedi Offerta su amazon.it*Vedi Offerta su amazon.it*Vedi Offerta su amazon.it*Vedi Offerta su amazon.it*Vedi Offerta su amazon.it*Vedi Offerta su amazon.it
Xẩm Bách Khoa
Produttore
Xẩm Bách Khoa
ProdottoXẩm Bách Khoa*
Voto finale
2° posto9,5Distinto
Informazioni
Prezzo*Vedi Offerta su amazon.it
#3
Rachel Khoo's Kitchen Notebook
ProduttoreMichael Joseph
Rachel Khoo's Kitchen Notebook
ProdottoRachel Khoo's Kitchen Notebook*
Voto finale
3° posto9,1Distinto
Informazioni
Prezzo*Vedi Offerta su amazon.it
Phần mềm quản lý kho BS SILVER
ProduttoreCông ty Cổ phần BLUESOFTS
Phần mềm quản lý kho BS SILVER
ProdottoPhần mềm quản lý kho BS SILVER*
Voto finale
5° posto8,5Buono
Informazioni
 • Quản lý hàng hóa, vật tư theo nhóm, vị trí trong kho.
 • Quản lý hàng hóa theo nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận, nhân viên, vụ việc.
 • Kiểm soát người dùng chặt chẽ nhờ phân quyền chi tiết theo từng chức năng.
 • Thực hiện tính giá xuất kho theo chuẩn của hệ thống kế toán: FIFO, LIFO, AVG - Bình quân liên hoàn, Thực tế đích danh.
 • Hạch toán với nhiều loại tiền tệ.
 • Các thiết lập về định dạng số, tiền tệ, ngày tháng độc lập với hệ điều hành.
 • Cho phép ghi sổ các loại nghiệp vụ liên quan đến kho như:
 • - Nhập kho - Mua
 • - Nhập kho nội bộ
 • - Xuất kho - Trả lại hàng mua
 • - Xuất kho - Bán.
 • - Xuất kho nội bộ
 • - Nhập - Hàng xuất bị trả lại
 • - Điều chuyển kho
 • Quản lý hàng hóa vật tư theo lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng theo đa đơn vị tính (nhập, xuất với các đơn vị đo khác nhau), cho phép quy đổi về đơn vị bất kỳ theo nhiều cấp. Ví dụ: tấn->tạ->yến->kg->g
 • Tích hợp với máy kiểm kê giúp cho việc kiểm kho cuối kỳ nhanh gọn và chính xác.
 • Các phiếu nhập, xuất, bán hàng tích hợp máy quét mã vạch giúp việc gọi hàng hoá vật tư nhanh và chính xác.
 • Tự động cảnh báo khi hàng tồn trong kho hết hoặc số lượng tồn dưới mức tối thiểu.
 • Hỗ trợ công cụ tìm kiếm trong các màn hình danh mục, chứng từ.
 • Phần mềm cho phép quản lý hàng hóa cho nhiều công ty trên cùng một máy tính.
 • Cho phép sao lưu và khôi phục CSDL.
 • Cho phép nhập tự động danh mục hàng hóa, số dư đầu kỳ từ tệp Excel.
 • Quản lý hàng hóa theo mã vạch
 • Hàng quản lý theo vị trí
 • Cho phép xuất dữ liệu ra tệp với nhiều định dạng: Excel, PDF, Word, HTML, XML,...
 • Cung cấp các báo cáo chi tiết theo từng mã hàng (thẻ kho), vụ việc, từng bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp theo dạng bảng và biểu đồ.
 • Cung cấp các báo cáo tổng hợp xuất- nhập - tồn theo kho, theo khách hàng.
 • Hệ thống báo cáo được lọc theo ngày, tháng, quý, năm và lọc theo các đối tượng khác nhau như: mã hàng, kho, vụ việc, bộ phận, khách hàng.
 • Phần mềm làm việc với nhiều cửa sổ, các cửa sổ được xếp theo dạng tab giống như các trình duyệt Web Firefox, Internet Explorer.
Prezzo*Vedi Offerta su amazon.it
DISSIDENT
Produttore
DISSIDENT
ProdottoDISSIDENT*
Voto finale
6° posto8,2Buono
Informazioni
Prezzo*Vedi Offerta su amazon.it
Il miglior prodotto (dal nostro punto di vista) nella categoria Khoa è il prodotto "La principessa delle nuvole. Ediz. italiana e inglese" del produttore . La nostra raccomandazione: effettua un confronto rapido dei prezzi prima di ordinare online. Inoltre, dovresti anche esaminare attentamente le recensioni e le valutazioni del prodotto.


Classifica: Khoa vincitore del test di Consumo (2022)

Di seguito troverai la Classifica 2022 nella categoria Khoa. Questa include i vincitori del test di Consumo, che sono stati determinati tramite ampie indagini. I 6 migliori prodotti te li abbiamo mostrato per un confronto semplice e diretto per te nella tabella sopra. Se stai cercando recensioni di test dettagliati o testimonianze su Khoa, dobbiamo far riferimento a riviste del settore.

#2
Xẩm Bách Khoa
Xẩm Bách Khoa*
by Decabroda Music Vietnam
#5
Phần mềm quản lý kho BS SILVER
Phần mềm quản lý kho BS SILVER*
by Công ty Cổ phần BLUESOFTS
 • Quản lý hàng hóa, vật tư theo nhóm, vị trí trong kho.
 • Quản lý hàng hóa theo nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận, nhân viên, vụ việc.
 • Kiểm soát người dùng chặt chẽ nhờ phân quyền chi tiết theo từng chức năng.
 • Thực hiện tính giá xuất kho theo chuẩn của hệ thống kế toán: FIFO, LIFO, AVG - Bình quân liên hoàn, Thực tế đích danh.
 • Hạch toán với nhiều loại tiền tệ.
 • Các thiết lập về định dạng số, tiền tệ, ngày tháng độc lập với hệ điều hành.
 • Cho phép ghi sổ các loại nghiệp vụ liên quan đến kho như:
 • - Nhập kho - Mua
 • - Nhập kho nội bộ
 • - Xuất kho - Trả lại hàng mua
#12
kho kho videos
kho kho videos*
by deshpande
 • kho kho videos
#13
adidas Khoe Adapt X, Scarpe Running Donna, Core Black/Grey Six/Purple Tint, 37 1/3 EU
adidas Khoe Adapt X, Scarpe Running Donna, Core Black/Grey Six/Purple Tint, 37 1/3 EU*
by adidas
 • Scarpe da corsa ideali per la corsa da donna
 • Scarpe sportive della marca Adidas
 • KHOE ADAPT X (EG4176)
 • Le scarpe da corsa della marca Adidas sono progettate con la più recente tecnologia e la migliore qualità per adattarsi perfettamente al tuo piede senza rinunciare allo stile
 • Pratica il tuo sport preferito grazie alle scarpe da corsa di Adidas. Comodità e leggerezza, per non doversi preoccupare di prestazioni al massimo
#14
Eddany Don't Mess with Khoi Grunge Maglietta
Eddany Don't Mess with Khoi Grunge Maglietta*
by Eddany
 • La maglietta di Eddany.
 • T-Shirt 100% cotone.
 • Ottimo per regali, feste, anniversari e altre occasioni speciali.
 • Lavare a freddo, asciugare a fondo.
 • Il design è stampato con la tecnologia di stampa new age.
#15
Teeburon Hashtag Khoi Bold Text Maglietta Donna
Teeburon Hashtag Khoi Bold Text Maglietta Donna*
by Teeburon
 • In teeburon utilizziamo i migliori materiali nei nostri prodotti. Realizzato in cotone 100% di alta qualità. Amerai la morbidezza della nostra maglietta.
 • Visita il nostro negozio dove troverai design per ogni categoria che ti viene in mente.
 • Questa t-shirt è completamente lavabile in lavatrice, si consiglia di lavare a rovescio per una maggiore durata. Ti offriamo magliette con stampa digitale di alta qualità.
 • Ottimo regalo per un membro della famiglia o un amico. Come regalo di Natale, Capodanno, ecc.
 • Soddisfazione garantita al 100%.
#16
CHANEL Le Crayon Khô
CHANEL Le Crayon Khô*
by CHANEL
 • Trucco: matita per gli occhi
 • Peso: 1, 2 grammi
 • Matita Occhio femmina 1,2 grammi
#17
Taidda- Custodia per Console di Gioco Gamepad Bagm Protector Multifunzione Custodia Impermeabile Custodia per Console di Gioco Gamepad Eva per Nintendo Switch
Taidda- Custodia per Console di Gioco Gamepad Bagm Protector Multifunzione Custodia Impermeabile Custodia per Console di Gioco Gamepad *
by Taidda
 • Questa custodia è una combinazione di pratica e di fascia alta per soddisfare le esigenze degli appassionati di giochi
 • Proteggi completamente la tua console di gioco, evita rotture o perdite, lasciati passare un momento migliore
 • Può memorizzare switch console, switch base e switch / pro gamepad, ecc
 • Realizzato in EVA di alta qualità, resistente all'usura e durevole, lunga durata
 • Questa è una custodia in EVA progettata per Nintendo Switch

La classifica di Consumo per Khoa è di grande aiuto per chiunque desideri acquistare i migliori prodotti in questa categoria. In particolare, il vincitore del test designato dovrebbe dare al processo di acquisto e alla ricerca del prodotto un’alta priorità. La nostra raccomandazione: guarda vari prodotti dalla classifica e fai un confronto. Inoltre, ti consigliamo di leggere le recensioni e valutazioni dei clienti per determinare i migliori prodotti.


Acquista Khoa – Guida allo shopping e consigli

In questa sezione per coloro che vogliono acquistare Khoa, abbiamo redatto una piccola guida all’acquisto. Questa contiene i criteri più importanti sotto forma di una lista di controllo, che dovrebbe sempre essere presa in considerazione quando si seleziona o si acquista. Se segui la checklist dei nostri esperti, troverai sicuramente il miglior prodotto nella categoria Khoa.

 • Produttore: ci sono produttori rispettabili o marchi noti per Khoa?
 • Recensioni: hai recensioni informative e fondate sull’argomento?
 • Valutazioni dei clienti: le valutazioni disponibili sono di persone che hanno acquistato e testato il prodotto?
 • Dimensioni del prodotto: quali dimensioni sono richieste o sono addirittura possibili?
 • Consumo: qual è l’ultimo risultato del test pubblicato dall’organizzazione dei consumatori su Khoa?
 • Risultati del test: quali modelli sono diventati vincitori del test nel gruppo di prodotti Khoa?
 • Prezzo: quanto budget hai a disposizione per Khoa?
 • Confronto: In conclusione, ti consigliamo un confronto dei prezzi completo per trovare quello migliore!

Nella lista di controllo qui sopra, dovresti considerare in particolare i risultati del test di Consumo. Le valutazioni sui test dei consumatori Khoa e i vincitori dei test possono essere un informazione importante nella ricerca del miglior prodotto. La nostra raccomandazione: per la valutazione del prodotto, è necessario acquistare più di un prodotto al fine di confrontarli direttamente tra loro. In questo modo, puoi fare il tuo test di confronto a casa e identificare il tuo vincitore del test individualmente.


Ulteriori fonti e informazioni su Khoa (Consumo etc.)

Oltre alle informazioni di riepilogo sul nostro sito, dovresti anche cercare recensioni su Khoa direttamente sul sito di Consumo. Di seguito troverete un elenco di siti Web che forniscono le migliori informazioni e articoli sull’argomento o sui prodotti.

Perché dovresti guardare le fonti sopra elencate su Khoa? Le ragioni sono diverse: come organizzazione indipendente dei consumatori, Consumo testa un gran numero di prodotti in condizioni di laboratorio, tenendo conto di criteri oggettivi. Di conseguenza, i risultati del test sono estremamente validi ed è consigliabile dare un’occhiata al vincitore del test od ai migliori prodotti.

Inoltre, sui portali di domande-risposte (come per esempio gutefrage.net) si trovano spesso utili ed ulteriori informazioni. Ci sono già alcune recensioni dei clienti e raccomandazioni per il gruppo di prodotti Khoa. Dal momento che qui si tratta di recensioni di prodotti da parte di acquirenti reali con esperienza pratica, l’informazione è molto valida.

Altri argomenti rilevanti e utili articoli scritti dai nostri esperti, sono elencati di seguito:


Video utili su YouTube riguardo a Khoa

Scusa, nessun video recensione di consumo trovato!

Nel frattempo, Consumo pubblica regolarmente video di test sui prodotti su YouTube, ad esempio recensioni di Khoa in formato video. Un video di una recensione appropriato in questo contesto, lo abbiamo selezionato per te. Il nostro consiglio: per trovare contenuti di qualità per la categoria di prodotti corrente, cerca meglio su YouTube inserendo “Khoa recensione“.


Sintesi & Conclusione

Cercando la migliore Khoa riteniamo il vincitore di Consumo una buona raccomandazione che si dovrebbe prendere in considerazione quando si confrontano prodotti. In particolare, a causa dell’elevato numero di prodotti e produttori, consigliamo di leggere varie recensioni prima dell’acquisto. In aggiunta alle valutazioni di prova di Consumo sono nella maggior parte dei casi recensioni di altre riviste disponibili (come ad esempio Consumo). Se si trova un numero di recensioni, ha senso confrontare il rispettivo miglior Khoa conducendo delle prove pratiche.

Riguardo le classifiche pubblicate si dovrebbe sempre tener conto dell’anno di pubblicazione (pertinenza della parola attuale). Se lavori con vecchie classifiche per Khoa, potresti non trovare il prodotto migliore a causa di informazioni obsolete. Pertanto, il nostro ultimo consiglio: cerca sempre informazioni sul vincitore del test dell’anno corrente, nel migliore dei casi, in combinazione con una recensione dettagliata.
402 Besucher haben unseren Ratgeber im Durchschnitt mit 4.76 von 5 Punkten bewertet.

Lascia un commento